Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần_Xổ số miền Trung thứ Nam hàng tuần_Xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần

Xác định độ dày giấyc

c=
{关键字}

Độ dày giấy (loại giấy)0.25 mm ( định lượng 200 gsm)

Quy cách dao cấn
Quy cách chỉ bế
0.71 × 23.5 mm
0.3 × 1.0 mm

Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần_Xổ số miền Trung thứ Nam hàng tuần_Xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần

A = độ cao của chỉ bế

B = độ rộng khe của chỉ bế

c = độ dày giấy

d = độ dày dao cấn

A ~ c

B = ( c × 1.5 ) + d

{关键字}

Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần_Xổ số miền Trung thứ Nam hàng tuần_Xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần

h = độ cao dao cấn

h = 23.8 – c

23.8 = độ cao dao bế

{关键字}
Xây Dựng Hệ Thống Làm Khuôn Bế
Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần_Xổ số miền Trung thứ Nam hàng tuần_Xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần