Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần_Xổ số miền Trung thứ Nam hàng tuần_Xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần

{关键字}
{关键字}
{关键字}

Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần_Xổ số miền Trung thứ Nam hàng tuần_Xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần

Quy cách: có nhiều loại, tùy vào loại trục đóng dao tích hợp ván khuôn tròn đường kính 258/270/360/410/440 hay 487 mà ta chọn loại ván cho phù hợp
Ứng dụng: được dùng làm khuôn bế cho ngành bao bì giấy: carton sóng A, B…

Xây Dựng Hệ Thống Làm Khuôn Bế
Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần_Xổ số miền Trung thứ Nam hàng tuần_Xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần