Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần_Xổ số miền Trung thứ Nam hàng tuần_Xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần

{关键字}

Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần_Xổ số miền Trung thứ Nam hàng tuần_Xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần

Công dụng: dùng để tạo nếp gấp ngược cho sản phẩm mà không ảnh hưởng đến những nếp gấp thuận.

Ứng dụng: Chủ yếu dùng trong ngành bao bì giấy.

Quy cách: độ dày 2pt, 3pt, 4pt,… dùng cho giấy Duplex, Couche, Carton sóng,…

Xây Dựng Hệ Thống Làm Khuôn Bế
Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần_Xổ số miền Trung thứ Nam hàng tuần_Xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần