Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần_Xổ số miền Trung thứ Nam hàng tuần_Xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần

Xác định độ dày giấye

(xác định khi nén xuống)
e=
{关键字}

Độ dày giấy 0.50 mm

Quy cách dao cấn
Quy cách chỉ bế
0.71 × 23.3 mm
0.5 × 1.7 mm
1.05 × 23.3 mm
0.5 × 1.9 mm

Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần_Xổ số miền Trung thứ Nam hàng tuần_Xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần

A = độ cao của chỉ bế

B = độ rộng khe của chỉ bế

e = độ dày giấy

d = độ dày dao cấn

A ~ e

B = ( e × 2.0 ) + d

{关键字}

Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần_Xổ số miền Trung thứ Nam hàng tuần_Xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần

h = độ cao dao cấn

h = 23.8 – e

23.8 = độ cao dao bế

{关键字}
Xây Dựng Hệ Thống Làm Khuôn Bế
Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần_Xổ số miền Trung thứ Nam hàng tuần_Xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần